سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE

۱۲۹ پارچه: ( ۱۸ نفره ):

۱۸ تا بشقاب غذاخوری

۱۸ تا بشقاب خورشت خوری

۱۸ تا بشقاب میوه خوری

۱۸ تا کاسه ماست خوری

۲ عدد دیس غذاخوری بزرگ

۲ عدد دیس غذاخوری متوسط

١ عدد کاسه سالاد

۴ عدد نمک پاش ۲ عدد فلفل پاش

۱ عدد سس ریز ۱ عدد زیر سس خوری

۱ عدد آبلیمو خوری

۱ عدد سوپ خوری ۱ عدد درب سوپ خوری

۱ عدد قوری ۱ عدد درب قوری

۱۲ عدد فنجان چای خوری ۱۲ عدد نعلبکی

۶ عدد فنجان قهوه خوری ۶ عدد نعلبکی

۱ عدد قندان اعدد درب قندان

۱ عدد شکرریز


مشخصات فنی

مدل : HBC-314-TERQUISE ,


محصولات مشابه

سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE1
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE2
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE3
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE4
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE5
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE6
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE7
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE8
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE9
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE10
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE11
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE12
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE13
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE14
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE15
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE16
سرویس بن چاینا مدل HBC-314-TERQUISE17