سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK

۱۲۹ پارچه: ( ۱۸ نفره ):

۱۸ تا بشقاب غذاخوری

۱۸ تا بشقاب خورشت خوری

۱۸ تا بشقاب میوه خوری

۱۸ تا کاسه ماست خوری

۲ عدد دیس غذاخوری بزرگ

۲ عدد دیس غذاخوری متوسط

١ عدد کاسه سالاد

۴ عدد نمک پاش

۲ عدد فلفل پاش

۱ عدد سس ریز ۱ عدد زیر سس خوری

۱ عدد آبلیمو خوری

۱ عدد سوپ خوری ۱ عدد درب سوپ خوری

۱ عدد قوری ۱ عدد درب قوری

۱۲ عدد فنجان چای خوری ۱۲ عدد نعلبکی

۶ عدد فنجان قهوه خوری ۶ عدد نعلبکی

۱ عدد قندان اعدد درب قندان

۱ عدد شکرریز


مشخصات فنی

مدل : HBC-317-BLACK ,


محصولات مشابه

سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK1
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK2
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK3
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK4
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK5
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK6
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK7
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK8
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK9
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK10
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK11
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK12
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK13
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK14
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK15
سرویس بن چاینا مدل HBC-317-BLACK16